95 anos de Cristalina, venha comemorar desta festa